4 oktober 2017

PvdA pleit voor investeren in sportvoorzieningen

“Elk kind in onze gemeente moet de mogelijkheid hebben om te sporten omdat sport verschillende groepen bij elkaar brengt. Daarom wil de PvdA dat er in de nieuwe collegeperiode meer geld wordt uitgetrokken voor vernieuwing en uitbreiding van de sportaccommodaties in de gemeente”, aldus Delroy Blokland, gemeenteraadslid namens de PvdA tijdens de eerste editie van het politiek Sportcafé op 4 oktober jl.

De PvdA roept politieke partijen in Leidschendam-Voorburg op om zich gezamenlijk in te zetten voor meer sport en bewegen in de gemeente. Sportverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in, en daarom moeten we blijven investeren in moderne sportaccommodaties die de groei van het aantal leden kunnen opvangen. Ook het maatschappelijk gebruik van deze accommodaties ziet de PvdA als een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast kunnen ook scholen een rol spelen in het stimuleren van sport en beweging, waar mogelijk met ondersteuning door combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

De gemeente heeft in de afgelopen periode veel bereikt op sportgebied: er is een nieuw zwembad geopend, er wordt een turnhal gebouwd, steeds meer clubs krijgen kunstgrasvelden. Dankzij de PvdA is er een sportstrippenkaart ingevoerd en er is een sportvisie en strategisch actieplan opgesteld. Blokland: “Nu moeten we die visie gaan uitvoeren! De PvdA vindt dat de gesprekken met de sportverenigingen niet zijn afgerond nu de visie klaar is. We moeten met elkaar aan tafel blijven om de komende jaren een aantal leuke sportactiviteiten te organiseren waar jong en oud aan kan meedoen. De Binck Bank Tour heeft onze jeugd enthousiast gemaakt voor het wielrennen. We hebben straks een mooie officiële turnhal. Laten we kijken of we ook hier een publieksevenement kunnen organiseren waar onze eigen verenigingen ook van kunnen profiteren.”