Door op 17 november 2014

PvdA stemt tegen de begroting, extra tekort van 15 mln!

De PvdA heeft in de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg tegen de Begroting 2015 gestemd.  “Dit is geen complete begroting”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen, het verlies van € 15 mln. op de Duivenvoorde-corridor is niet in de boeken verwerkt. Hoe kan het college dan zeggen dat dit een financieel sluitende begroting is en dat de gemeente financieel gezond is?”

De Duivenvoorde-corridor is een woningbouwproject op de grens tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, waar een serie ‘buitenplaatsen’ in de vorm van kapitale villa’s gebouwd zou worden. Nu blijkt hiernaar helemaal geen vraag te zijn en zit de gemeente met een duur stuk grond waar onverkoopbare woningen gebouwd zouden worden. Het tekort van 15 mln. wordt waarschijnlijk betaald uit de financiële reserves, die de gemeente de afgelopen periode heeft opgebouwd. “Die 15 mln kunnen we nu niet meer besteden aan sociaal beleid, ouderenvoorzieningen, jeugdwerkloosheid, die moeten we nu besteden aan niet-verkochte kapitale villa’s. Dat is wel heel erg wrang”, aldus de fractievoorzitter van de PvdA.

Nog steeds is er grote onduidelijkheid over hoe het verlies van 15 mln. is veroorzaakt en waarom de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd. Marjan van Giezen: ”Op 15 juli 2014 heeft de Raad een gewijzigde grondexploitatie vastgesteld, inclusief de Duivenvoordecorridor. Hierin stond slechts een indicatief verlies van 4 mln. euro. Een paar weken later blijkt dit verlies maar liefst meer dan 15 mln. extra te zijn. Maar het college vond het niet de moeite waard de Raad hierover te informeren. Pas in september 2014 informeerde de wethouder Financiën de Raad, nadat het onderwerp op verzoek van de PvdA was overgeheveld vanuit de hamerstukken. “Wie weet wanneer het college anders de Raad geïnformeerd zou hebben? En dat terwijl alle gegevens allang op tafel lagen, aldus Marjan van Giezen. “Op mijn vraag aan beide wethouders of ze ons konden garanderen dat ze op 15 juli niets van dit tekort wisten, antwoordden ze beiden bevestigend. Dit staat nu zwart op wit.”

De Raad zal op korte termijn een Verantwoordingsdebat aanvragen met het college. Alle partijen hebben aangegeven dat de onderste steen boven moet. Tijdens de Commissievergadering voorafgaand aan de Raad is de PvdA zelfs weggelopen uit de Raad, omdat het college dit verlies alleen achter gesloten deuren wou bespreken. “De inwoners mogen wel betalen voor het verlies, maar niet meeluisteren. Dat ging ons echt een stap te ver, daarvoor zijn we geen Raadslid!”, aldus Marjan van Giezen.