Door op 1 december 2014

PvdA: val college Leidschendam-Voorburg onvermijdelijk. Wel snel nieuw college nodig!

De PvdA was niet verrast door het bericht dat GBLV het vertrouwen in de VVD heeft opgezegd. Het college had geen antwoord op de grote financiële tegenvallers rond de Duivenvoordecorridor. De oorzaken van het verlies mochten niet in het openbaar worden besproken en nog steeds blijkt informatie niet beschikbaar te zijn.

De PvdA heeft daarom bij de begrotingsbehandeling al aangegeven dat zij zit te wachten op een verantwoording door dit college. “Iemand moet zich verantwoordelijk voelen voor zo’n groot verlies”, zegt Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA. “Het kan niet zo zijn dat we meer dan 15 miljoen extra verlies op de reserves afschrijven en het college doet alsof er niets aan de hand is. Alle financiële reserves gaan nu besteed worden aan het verlies op kapitale villa’s. Dit geld kan dan niet meer aan mensen worden besteed. Dat vinden wij niet kunnen.”

De PvdA vraagt zich of hoe de gemeente dit dossier nu gaat aanpakken. Wat de PvdA betreft gaat hier nu gewoon in de openbaarheid over gesproken worden. “Wij zijn onlangs uit een commissievergadering weggegaan omdat het college alleen achter gesloten deuren wilde vergaderen.  Maar als alle inwoners gezamenlijk moeten opdraaien voor dit verlies, mogen ze ook wel horen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Alle informatie moet gewoon op tafel komen te liggen”, aldus Marjan van Giezen.

De PvdA heeft ook zelf ideeën hoe nu verder met de Duivenvoordecorridor. Het gehele plan van tafel en een nieuwe invulling met woningen waarvoor wel een markt is. Namelijk gezinswoningen en woningen voor starters en ouderen. “Het is een prachtig gebied, maar het mag geen Nieuw-Wassenaar worden. Naar dit soort woningen is in onze gemeente geen vraag. Laten we proberen met een goede invulling het verlies zoveel mogelijk te beperken en van onze fouten te leren. Wat de PvdA betreft moet nog steeds de onderste steen boven komen, om te weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Deze fouten mogen we nooit meer maken!”

De PvdA benadrukt dat er wel snel een nieuw college moet zijn, omdat de gemeente op 1 januari de verantwoordelijkheid krijgt voor jeugdzorg, langdurige zorg en de Participatiewet. “Het mag niet gebeuren dat er straks mensen die zorg nodig hebben tussen wal en schip gaan vallen omdat er geen college is!”, aldus de PvdA.