Door op 30 september 2015

PvdA voorstander van Omgekeerd Inzamelen, wel zorgen over financiering en uitvoering

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is tevreden met de uitkomst van het Raadsdebat over het nieuwe afvalbeleid. Met grote meerderheid stemde de Raad in met de invoering van het “Omgekeerd Inzamelen” per 1 januari 2016.

update 18 oktober 2015

Leidschendam-Voorburg zit met 5 andere gemeenten in de Avalex-gemeenschappelijke regeling. Op Pijnacker-Nootdorp na hebben alle Gemeenteraden het voorstel nu vastgesteld. Dat betekent dat het nieuwe afvalbeleid waarschijnlijk per 1 januari 2016 van start kan gaan.

Omgekeerd inzamelen betekent dat alles wat recyclebaar is, wordt opgehaald (behalve glas) en dat het restafval moet worden weggebracht naar een ondergrondse container heel dichtbij. “We hadden best wat zorgen over het nieuwe afvalbeleid”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen. “vooral over de wijze van uitvoering en de financiële onderbouwing. Daarom hebben we een aantal extra eisen gesteld om ervoor te zorgen dat onze inwoners niet alleen de nadelen dragen maar ook meeprofiteren van de voordelen.”

De PvdA heeft samen met de VVD en andere partijen twee moties ingediend die allebei zijn aangenomen. De eerste motie gaat over verlaging van de afvalstoffenheffing per 2017, en niet pas na 5 jaar zoals Avalex voorstelt. “Er wordt immers gelijk al minder afval opgehaald en meer grondstoffen teruggewonnen. Daar moet de burger ook iets van terugzien”, aldus Marjan van Giezen.

De tweede motie ging over het ophalen van GFT-afval. Dat gaat in het nieuwe systeem eens per twee weken gebeuren. De PvdA heeft de wethouder gevraagd om in de zomermaanden het GFT-afval wel wekelijks op te laten halen, om hinder door stank en ongedierte te voorkomen. Veel gemeenten, zoals ook Rijswijk, doen dat al. “Het gaat maar om een paar keertjes extra, en het bespaart de inwoners een hoop overlast. Extra GFT ophalen in de zomerperiode kan het draagvlak echt vergroten, hebben wij uit de reacties van inwoners gemerkt,” stelt Van Giezen.


bericht dd. 30 september 2015

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is blij dat onze gemeente een nieuw afvalbeleid wil invoeren, met meer aandacht voor afval scheiden aan de bron. Omgekeerd inzamelen betekent dat bijna alles wat recyclebaar is, wordt opgehaald en dat het restafval moet worden weggebracht naar een ondergrondse container heel dichtbij.

“Zo’n afvalbeleid zorgt ervoor dat mensen nadenken voordat ze iets weggooien. Als het recyclebaar is, en het wordt aan huis opgehaald, dan hoeven ze er niet mee te lopen”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen. “Wel hebben we nog zorgen over de financiële onderbouwing van het Avalex-plan, en wat dit voor onze gemeente betekent. Mensen zien dat er minder vaak afval wordt opgehaald en dat er minder kilo’s afval hoeven te worden verbrand. Maar zien ze zelf ook iets van dat voordeel terug? Gaat straks de afvalstoffenheffing omlaag?”

Wat de PvdA betreft moet de invoering van zo’n ingrijpend plan geleidelijk plaatsvinden, wijk voor wijk, en moeten inwoners intensief betrokken worden. “Zo’n nieuwe aanpak gaat alleen werken als onze inwoners zien waarvoor ze het doen en de uitvoering voor hen gemakkelijk genoeg is”, aldus van Giezen.

Leidschendam-Voorburg zit met 5 andere gemeenten in de Avalex-gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat alle gemeenten gezamenlijk moeten instemmen met Omgekeerd Inzamelen. Pas dan kan dit nieuwe afvalbeleid van start.

Bottle Business
foto door Hindrik Sijens via Compfight

“Omgekeerd Inzamelen”: hoeven we straks alleen nog maar naar de glasbak?