7 mei 2016

PvdA vraagt om wekelijks ophalen GFT-afval in de zomer

 

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg heeft opnieuw aangedrongen op het wekelijks ophalen van GFT-afval in de zomermaanden. Vanaf eind 2016 zal in Leidschendam-Voorburg het afval niet meer wekelijks maar nog maar eens in de twee weken worden opgehaald. Dit is onderdeel van het nieuwe afvalbeleid, dat Avalex in zes gemeenten zal invoeren. In 2017 wordt het Omgekeerd Inzamelen van kracht. Dit houdt in dat GFT- en plastic afval aan huis wordt opgehaald en het restafval door inwoners zelf moet worden weggebracht naar een afvalcontainer dicht in de buurt. Door de gescheiden inzameling van papier- , glas- en plastic afval zal er nog maar weinig restafval over blijven. Naast de milieuwinst betekent dit dat op termijn de afvalstoffenheffing omlaag zal kunnen.

 

De PvdA-fractie heeft de afgelopen periode veel verzoeken van inwoners ontvangen om in de zomermaanden het GFT-afval wél wekelijks op te halen. Dit gebeurt ook al in o.a. Rijswijk. Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA:” Als het warm is gaat het GFT-afval anders teveel stankoverlast geven. Dan is het niet fijn zo’n container twee weken voor je deur te hebben staan”.

 

Tijdens de Raad van 26 april stelde de wethouder voor om het wekelijks inzamelen nog niet in te voeren maar eerst te kijken of er veel klachten zouden komen. De PvdA vond dit niet zo’n goed idee. “Er lag al een unaniem aangenomen motie van de Raad om in de zomer het GFT-afval wekelijks in te zamelen”, aldus Marjan van Giezen, “laten we dat dan eerst doen en dan kijken of inwoners dit waarderen. Als blijkt dat het niet nodig is, kan het alsnog terug naar twee-wekelijkse inzameling. Maar wij denken dat inwoners het echt waarderen als hun GFT-afval wel wekelijks wordt opgehaald”. De wethouder reageerde hier positief op en de hele Raad steunde dit verzoek.

Hierdoor zal het GFT-afval in het eerste jaar van het nieuwe afvalbeleid gewoon wekelijks worden opgehaald. Bij gebleken succes wordt gekeken of dit kan worden voortgezet. 20151019_155719