19 januari 2016

PvdA wil 10-rittenkaarten voor sporten: ‘maak de drempel lager!”

 

De PvdA fractie Leidschendam-Voorburg is blij met de nieuwe ‘Visie op Sport en bewegen 2016-2020’ die wethouder Nadine Stemerdink gezamenlijk met sportverenigingen heeft opgesteld. De Sportvisie biedt nieuwe perspectieven op sport beoefenen en beleven. Delroy Blokland, raadslid PvdA en woordvoerder op dit dossier: “Leidschendam-Voorburg is rijk aan goede sportverenigingen. Hier kunnen mensen ongeacht leeftijd, afkomst en opleiding op een plezierige en veilige manier hun vrije tijd doorbrengen. Sportverenigingen en al hun vrijwilligers moeten we daarom koesteren!”

 

In de Sportvisie wordt deze grote maatschappelijke rol van sportverenigingen erkend. Maar dat vraagt wel om een concrete invulling. Blokland: “Sport is belangrijk, daarom moeten we drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk maken. De PvdA heeft bij de behandeling van de Sportvisie twee concrete voorstellen gedaan waar het College wat ons betreft gelijk mee aan de slag kan.”

 

De  PvdA wil graag een aantal pilots uitvoeren voor ‘Sport in de Wijk’. Pilots waarin sportverenigingen gaan samenwerken met scholen, kinderopvang-, wijk- of andere maatschappelijke organisaties  bijvoorbeeld door hun accommodaties breder open te stellen voor activiteiten in de buurt.

 

Daarnaast heeft de PvdA voorgesteld om een 10-rittenkaart voor sportverenigingen in te voeren. Woordvoerder Blokland,: “Bij zwembaden is dit al gebruikelijk, waarom niet ook bij andere sporten? Daarmee wordt de drempel voor kinderen lager om een sport uit te proberen en dat zorgt ook voor extra leden bij verenigingen. En steeds meer volwassenen willen zelf bepalen wanneer ze gaan sporten, en niet vastzitten aan jaarabonnementen”.

Op 26 januari zal de Gemeenteraad een besluit nemen over de Sportvisie.