17 maart 2014

PvdA wil één gemeentelijk jeugdzorgloket

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg heeft meegetekend aan het PvdA Aktieplan Jeugdzorg. Belangrijkste punten zijn het realiseren van  één loket waar de zorg voor kinderen binnen de gemeente wordt georganiseerd. Bij dit loket kunnen ouders, kinderen en hulpverleners terecht voor advies op het gebied van specialistische hulp, maar ook op het gebied van schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt verkokering van zorg tegengegaan. Dit staat in het actieplan van ruim honderd PvdA-lijsttrekkers, waarin zij aangeven hoe de Pvda-fracties de jeugdzorg in hun gemeenten willen organiseren.

PvdA-lijsttrekker Marjan van Giezen: “Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg van kwetsbare kinderen. Hiermee krijgen we als gemeente een grote verantwoordelijkheid. De PvdA heeft hierover een discussieavond gehad met PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma. Juist om scherp te krijgen waar we straks tegenaan kunnen lopen. Hierbij waren ook de jeugdzorginstellingen aanwezig. We hebben veel gehoord en veel voorbeelden gekregen. De meeste zorgen van ouders zijn of zij straks nog wel de juiste hulp kunnen krijgen. En of ze die snel en eenvoudig kunnen krijgen. Daarom vindt de PvdA dat ook in onze gemeente er één loket moet zijn waar iedereen terecht kan. Hiermee voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en tien keer hetzelfde verhaal moeten vertellen voordat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt. Dat hoeft geen nieuw loket te zijn, het kan bijvoorbeeld ook worden ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij de zorgorganisaties.”

De PvdA-fractie vindt ook dat binnen onze gemeente best meer werk gemaakt mag worden van het actief zoeken  naar pleeggezinnen. Kinderen worden toch het liefst in hun eigen omgeving opgevangen, zodat ze naar hun eigen school, hun eigen vriendjes en hun eigen sportvereniging kunnen blijven gaan. Hiervoor moeten we afspraken maken met zorginstanties. “Loes Ypma gaf ons de juiste voorbeelden waarom jeugdzorg dicht in de buurt de beste oplossing is. Laten we zorgen dat  de kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Ieder kind en ieder gezin in Leidschendam-Voorburg moet de zorg en behandeling kunnen krijgen die nodig is,” aldus Marjan van Giezen.

Lees het actieplan: PvdA_Actieplan_De beste jeugdzorg