Door op 17 september 2016

PvdA zeer tevreden over Woonvisie 2016-2020: “eindelijk meer sociale woningbouw in Leidschendam-Voorburg”

 

De PvdA is blij met de Woonvisie 2016-2020, die op 13 september door de Raad is vastgesteld. De visie gaat niet alleen over wonen zelf, maar kijkt ook naar belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: Ouderen wonen langer thuis, er zijn meer eensgezins-huishoudens, we moeten statushouders huisvesten en jongeren willen ook een woning. Dat vraagt meer inzet van de gemeente. Daarom is het goed dat het college hierover afspraken heeft gemaakt met de woningcorporaties”.

 

Komende jaren worden er meer sociale huurwoningen gebouwd. Enerzijds om aan de huisvestingsplicht voor statushouders te voldoen. Maar anderzijds ook om jongeren, starters en ouderen meer kans op een betaalbare woning te geven. Daarnaast blijft doorstroming belangrijk, er komt dan ook meer inzet om het zogeheten scheef wonen tegen te gaan.

 

Zorgpunt van de PvdA is wel dat woningcorporaties ook goedkope huurwoningen mogen verkopen. Regionaal is afgesproken dat zij maximaal 10.000 van deze woningen mogen verkopen. Van Giezen: “gelukkig hebben Vidomes en Wooninvest al aangegeven dat ze de komende jaren maar maximaal 230 woningen zullen verkopen. Maar dat getal mag wat de PvdA betreft echt lager zijn. De financiële situatie van de corporaties is verbeterd, de woningmarkt voor goedkope woningen verslechterd. We zullen alle huizen nodig hebben!”

Met een breed aangenomen Raadsmotie heeft de PvdA samen met GBLV en GL het college opgeroepen hierover met de corporaties afspraken te maken.