PvdA zoekt inwoners Prinsenhof op!

26 november 2017

Op 25 november is de PvdA van-deur-tot-deur gegaan in de wijk Prinsenhof in Leidschendam om bewoners te vragen hoe ze hun buurt waarderen: wat gaat er goed en wat kan er beter. De mening van bewoners telt voor de PvdA en wordt meegenomen in het verkiezingsprogramma.

De deur-aan-deur-actie leverde leuke en nuttige gesprekken op. De bewoners van Prinsenhof zijn tevreden over hun wijk. Er is vooral waardering voor het grote aantal voorzieningen. De winkels, het park, openbaar vervoer en wijkcentrum De Plint zijn allemaal dichtbij. Het behoud van deze voorzieningen voor de buurt is dan ook een belangrijke prioriteit voor de PvdA.

Bewoners uitten hun zorgen over zwerfaval op straat en in het park. Afval dat naast de ondergrondse containers geplaatst wordt, gaat rondzwerven in de wijk. De PvdA wil daarom dat onderzocht wordt of er wel voldoende prullenbakken en ondergrondse containers staan in de wijk. Daarbij moet ook bekeken worden of het systeem waarbij een container alleen met een pasje opengemaakt kan worden nog voldoet, of dat dit leidt tot onnodig afval op straat.

De actie leverde ook inspiratie op voor het verkiezingsprogramma. Veel bewoners gaven aan dat in de wijk een ontmoetingsplek voor jongeren ontbreekt, die daardoor vaak ’s avonds in het park hangen. De PvdA pleit daarom in het conceptverkiezingsprogramma, dat op 7 december wordt vastgesteld, voor meer jongerencentra in de wijken. Inwoners die ook een idee hebben voor hun buurt kunnen contact opnemen via de website https://leidschendamvoorburg.pvda.nl/ of via https://www.facebook.com/pvdalv/ .