Door op 14 maart 2014

PvdA: zorg decentraliseren = meer ruimte voor kleinschalige zorg!

De PvdA wil dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komen te staan bij zorg in de buurt. Ook veel wethouders en gemeenten geven aan dat kleinschalige initiatieven in de buurt, betere zorg opleveren en op den duur ook kosten besparen. Daarom wil de PvdA vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in de buurt mogelijk te maken. Ook wil de PvdA de totstandkoming van zorgverenigingen ondersteunen, waarbij mensen die zorg nodig hebben samen met zorgverleners bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd. Dit staat in het actieplan ‘Zorg kleinschalig en dichtbij’ dat Tweede Kamerlid Otwin van Dijk gisteren samen met verschillende PvdA-lijsttrekkers heeft gepresenteerd.

Marjan van Giezen, lijsttrekker PvdA Leidschendam-Voorburg: “Als wij als gemeente goede zorg willen leveren, zullen we het op een andere manier moeten gaan doen. Kleinschaliger, innovatiever. Nieuwe soorten samenwerking. Anders realiseren we nooit de opgelegde bezuiniging. Daarom wil de PvdA dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe de zorg op buurtniveau wordt georganiseerd. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen zelf, gesteund door kleinschalige sociale wijkteams. Natuurlijk moeten we ook samenwerken met de grote zorginstellingen, maar laten we dat vooral met een aantal gemeenten samen doen. Centrale inkoop, lokale invulling.”

De PvdA wil de zeggenschap over zorg in handen geven van de mensen om wie het gaat. Daarom moeten we onze zorgstructuur niet opbouwen via dikke beleidsnota’s, bureaucratie en bedrijfsjargon. “Een goede kadernota, financieringsafspraken, de benodigde contracten met zorgleveranciers en de rest kan op buurtniveau zelf ingevuld worden, aldus Marjan van Giezen.

Marjan van Giezen: “Het bruist in veel gemeenten van de nieuwe kleinschalige initiatieven: nieuwe wooninitiatieven zoals de onlangs opgeleverde aangepaste woningen in Leidschendam-zuid, en Het Huis in Voorschoten/Wassenaar. Maar ook buurten die de wijkcentra betrekken bij zorgverlening en preventie van zorg. Wijkteams die de versnipperde zorg bij elkaar brengen, vrijwilligers die mantelzorg verlenen. Zulke initiatieven moeten we steunen en mogelijk maken, omdat de zorg er gewoonweg beter van wordt. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen om wie het gaat.”