1 maart 2015

PvdA Zuid-Holland: Deltaplan Fiets

Fietsen is niet alleen gezond, maar brengt je ook snel van a naar b en is een effectieve manier om de files aan te pakken. De PvdA in Zuid-Holland stelt daarom een Deltaplan Fiets voor, zodat in de provincie de fietskwaliteit, -veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid per fiets verbeterd wordt. Annelies Pilon uit Voorburg, PvdA-kandidaat voor Provinciale Staten, legt uit waarom.

Wat is het Deltaplan Fiets?

20150301-PB-FotoAnnelies Pilon is de PvdA-kandidate uit Leidschendam-Voorburg voor de Provinciale Statenverkiezing op 18 maart. Annelies staat op nummer 8 en zet zich onder andere in voor een goed fietsbeleid. Pilon: “Wat alle fietsers belangrijk vinden is dat de fietspaden goed onderhouden zijn, niet zomaar ophouden, breed genoeg zijn, echte fietspaden zijn en dus niet tegelijk ook voor voetgangers, en dat er voldoende plek is om je fiets te stallen, bijvoorbeeld bij een bus- of treinstation. Dat is precies waarvoor de PvdA in Zuid-Holland zich wil inzetten met het Deltaplan Fiets. Met opzet gebruiken we daarvoor de term Deltaplan, want net als bij het water gaat het ook bij ons Deltaplan Fiets om een allesomvattend plan. Het is belangrijk dat we de verschillende vraagstukken niet los van elkaar aanpakken, maar in samenhang oplossen. Centraal staan daarbij kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.“

Meer fietsenstallingen bij OV-punten

“Zolang er bijvoorbeeld nog te weinig plekken zijn om je fiets te stallen bij bus- en treinstations zullen mensen aarzelen hun auto te laten staan en te kiezen voor de fiets in combinatie met trein, metro of bus. Dat is een van onze speerpunten: een einde maken aan de chaos van geparkeerde en verweesde fietsen bij openbaar vervoerknooppunten. Daarom willen wij het aantal stallingen uitbreiden en het probleem van de weesfietsen (fietsen die niet meer door hun eigenaar opgehaald worden – redactie) oplossen. Gemiddeld zoeken mensen nu nog zes kostbare minuten naar een plek voor hun fiets. De overstap van fiets naar OV kan veel makkelijker en sneller, en tegelijk lossen we het stallingsprobleem op,” vertelt Pilon enthousiast die zelf ook dagelijks op de fiets zit naar haar werk in Den Haag, en school en crèche voor haar kinderen in Voorburg.

Meer investeren in fiets en OV, minder in asfalt

“Het huidige college van Gedeputeerde Staten van de provincie (VVDheeft in de afgelopen vier jaar heel veel in asfalt geïnvesteerd. De PvdA heeft zich daar steeds tegen verzet. Niet alleen omdat wij vinden dat files kunnen worden opgelost door meer te investeren in de fiets en het openbaar vervoer, maar vooral ook omdat meer asfalt niet de oplossing is op de lange termijn. Niet alleen de huidige economische situatie, maar ook vergrijzing en andere manieren van werken, dragen er aan bij dat er minder gebruik gemaakt zal worden van de auto. Daarmee is het de vraag of investeringen in asfalt zich ooit nog terug zullen betalen,” besluit Annelies Pilon.

Meer over de fietsplannen van de PvdA Zuid-Holland

Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. In het Deltaplan Fiets dat op vrijdag 6 maart wordt gepresenteerd zet de PvdA Zuid-Holland in op bereikbaarheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. In samenwerking met gemeenten, ondernemers en de NS kan de provincie ervoor zorgen dat alle delen van Zuid-Holland bereikbaar worden voor iedereen, dat de fietspaden goed onderhouden worden en veilig zijn. Veilig: dat betekent dat er rekening wordt gehouden met verschillende gebruikers en verschillende snelheden. Door de bereikbaarheid, kwaliteit en veiligheid te vergroten werken we ook aan het vierde doel van het Deltaplan: duurzaamheid. Meer auto’s blijven immers aan de kant staan als mensen gemakkelijker de keus op de fiets laten vallen voor hun woon-werkverkeer.