Door op 10 juli 2013

Raadsflits: doet u mee(r)?

Meedoen, dat is voor de PvdA de belangrijkste voorwaarde om niet alleen een aantrekkelijke groene woonstad te zijn, maar ook een aantrekkelijke sociale woonstad. Meedoen, ook in tijden van bezuiniging. Geen gemakkelijke opgave. Maatschappelijke organisaties hebben moeite het hoofd boven water te houden. Jongeren komen steeds moeilijker aan een baan. Bedrijven en winkels  moeten zien te overleven. De PvdA heeft daarom drie voorstellen om meedoen te stimuleren ingediend bij de behandeling van de Kadernota 2013 in de gemeenteraad.

Allereerst ons 10 punten-Plan van Aanpak tegen jeugdwerkloosheid. Meer uitwisseling tussen scholen en het Werkplein: hou jongeren in beeld als ze van school komen! Ook als gemeente kunnen we meer doen met stagiaires en leerwerkplekken. Geef jongeren meer kans om voor zichzelf te beginnen. Kortom: ruim baan voor jongeren. De wethouder heeft toegezegd dit Plan van Aanpak mee te nemen in zijn beleid.

Ten tweede De Buurt Bestuurt: geef inwoners een kans mee(r) te doen met gemeentelijk beleid: geef ze inspraak in zaken als inzet wijkagent (waar, wanneer), verkeerssituatie rond scholen, groenonderhoud. Succesvol project in andere gemeenten, nu de toezegging te kijken of een proef in Leidschendam-Voorburg mogelijk is.

Ten slotte: Workspaces: gebruik leegstaande gemeentelijke panden om  vergaderruimte voor ZZP-ers te bieden. Vergaderruimte per uur te huur, voor overleggen die je niet vanuit thuiswerken wilt doen. Alle drie onze voorstellen zijn toegezegd of aangenomen  (als motie). De PvdA wil ze uitvoeren. Zodat iedereen kan meedoen! Nu eerst vakantie, dan weer hard aan het werk. Meedoen dus!