Door op 22 december 2013

Raadsflits: Een weg, een fonds en een Metropool

De laatste raad van 2013 had zomaar een Kerstraad met cadeautjes kunnen worden. Nee dus. Stevige discussies over de Stompwijkseweg, over de Metropoolregio en over het ondernemersfonds winkelcentrum Voorburg-Oud.

Dat de Stompwijkseweg er moet komen staat als een paal boven water. Voor de PvdA draait het om bereikbaarheid én veiligheid. Fietsers, auto’s, vrachtverkeer, tractoren, alles zal over de Stompwijkseweg rijden. De buurt wil een zo breed mogelijke weg. De wethouder een smallere. Maar waar gaat het om? Wat ons betreft om veiligheid. De PvdA wil daarom in de variantenstudie verschillende wegbreedtes meewegen. Laat eerst deskundigen een goede veiligheidsafweging maken. En dan pas de politiek.

Lokale primeur: het winkelcentrum in het oude Voorburg krijgt een Ondernemersfonds. Met dit fonds doen alle winkels mee en dat is een goede ontwikkeling. De PvdA is blij dat alle ondernemers gaan samenwerken om het winkelcentrum in Voorburg een push vooruit te geven. We zijn benieuwd met welke ideeën de centrummanager binnenkort komt. Er staan nu te veel winkels leeg en er mag best wat meer variatie in het winkelaanbod komen. Welke winkelbranche mist u eigenlijk in het centrum van Voorburg? Een goede boekwinkel? Of iets geheel anders? Laat het ons weten!

Misschien een ver van uw bed onderwerp, de Metropoolregio, met 24 gemeenten. Voor de PvdA is het van belang op welke wijze onze Raad inspraak heeft en toezicht kan houden op wat de metropoolregio allemaal doet. Het gaat tenslotte om een boel geld.

Tenslotte is de PvdA erg blij dat we de eerste paar jaar weer een Rekenkamercommissie hebben, samen met Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Ook hier gaat het om controle op de besluitvorming in onze Raad. Democratisch belangrijk dus!