29 mei 2015

Raadsflits: Het was ‘warm’ vanavond!

Een bijzondere Raadsvergadering. Bijzonder kort, bijzonder ‘warm’, bijzonder eensgezind. Na een week openbare verhoren Raadsenquête Duivenvoordecorridor was er vooral behoefte aan rust. Er stonden weinig punten op de agenda, alleen het Inkoopkader Jeugdhulp en de Jaarrekening/Begroting DSW. De ingediende moties werden raadsbreed gesteund en de stukken unaniem goedgekeurd.

Toch ging vanavond ergens over. Voor de PvdA is de DSW een belangrijk instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen of houden. Bij de DSW werken 800 mensen met veel voldoening. Mensen voor wie een reguliere baan niet realistisch is. Goed dat de DSW er is dus. Maar daar mag het niet bij blijven. Er zijn meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die werkloos zijn. Die met een duwtje en wat werkervaring best in een reguliere baan passen. Ook voor die mensen is de gemeente nu verantwoordelijk. En als gemeente moeten we ons inspannen om die banen te vinden. Door zelf het goede voorbeeld te geven. Door afspraken met werkgevers te maken. Door de mensen training en begeleiding te geven zodat ze in hun baan kunnen groeien. Belangrijk onderwerp dus. En blij dat de Raad hierin zo eensgezind is. Een ‘warme’ avond!

duwtje - Ronde van het Groene HartCreative Commons License ruttr via Compfight

Soms kan iemand net een duwtje gebruiken om mee te kunnen.