Door op 25 januari 2015

Raadsflits januari 2015

Het initiatiefvoorstel van de PvdA en de VVD is erdoor! Binnenkort mogen terrassen tot 24.00 uur open zijn. De PvdA en de VVD hebben zich hiervoor hard gemaakt, omdat gezellige terrassen onze gemeente levendiger maken en de lokale economie steunen. Met het nieuw- ingerichte Sluis-gebied in Leidschendam en het gebied rond de Herenstraat in Voorburg hebben we aantrekkelijke horeca-gebieden. En daar komen op mooie zomeravonden veel mensen naar toe. De ondernemers wilden daarom graag de terrassen een uur langer open houden.

Terrassen voortaan uur langer open!

Met dit initiatiefvoorstel is het gelukt. De Gemeenteraad heeft dit in de Raad van 20 januari met ruime meerderheid goedgekeurd. Binnenkort gaat de nieuwe regelgeving al in. Natuurlijk verwachten we wel van de horeca-ondernemers dat zij ervoor zorgen dat dit voor omwonenden niet tot meer overlast leidt. Overlastklachten zullen worden meegenomen in de evaluatie volgend jaar.

Derde verbinding over de Vliet?

Ook heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder. Daarin wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een 3e oeververbinding. De PvdA heeft aandacht gevraagd voor luchtkwaliteitseffecten en verkeersveiligheid in de omliggende wijken. Want een oeververbinding mag niet betekenen dat de omliggende wijken met de verkeerslast wordt opgezadeld. Het college heeft toegezegd deze effecten mee te nemen in het Verkenningsonderzoek.