Door op 17 november 2014

Raadsflits november 2014

PvdA keurt begroting af: College blaast bus 47 op, maar weet niets van gat van 15 mln!

Kent u die mop van die jongens die naar Parijs gaan? Ze gingen niet. Zo verging het ons bij de Begrotingsbehandeling 2015. Begroting is vastgesteld. Niet dus. College stelt dat Leidschendam-Voorburg financieel gezond is. Een lachertje, stelt de oppositie. De Duivenvoordecorridor levert een verlies op van 15 mln dat nergens in de boeken staat. Ondertussen speelt de coalitie mooi weer door geld te reserveren voor leuke initiatieven. Ach, 15 mln tekort kan blijkbaar uit de zorgvuldig opgebouwde reserves!

Op de vraag van de PvdA of de wethouders met hun hand op hun hart durfden te verzekeren dat ze in juli 2014 niet wisten dat het gat zo groot was, antwoordden beide wethouders bevestigend. Staat nu zwart op wit. Op 9 december volgt het Verantwoordingsdebat. Er moet toch iemand verantwoordelijk zijn voor dit tekort??

Gelukkig is er ook goed nieuws. Het Veurtheater lijkt gered en ondernemersverenigingen hoeven geen precariobelasting te betalen voor evenementen. Dat heeft de PvdA mooi binnen gehaald!Maar bus 47 krijgt geen geld meer van dit college, ongeacht mooie woorden vooraf. Ouderen en minder mobiele mensen staan aan de kant…