Door op 14 oktober 2015

Raadsflits oktober 2015

De Gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw afvalbeleid: Omgekeerd Inzamelen. De andere Avalex-gemeenten waren ons al voorgegaan, dus keus was er niet. Maar desalniettemin steunt de PvdA het besluit tot Omgekeerd Inzamelen van afval van harte.

Met ingang van 2016 wordt herwinbaar afval opgehaald en moeten we restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse container. Leuk voor de burger die al keurig zijn plastic afval naar een Plastic Hero brengt, minder leuk voor de burger die dat nog niet deed en nu zijn restafval zelf weg moet wegbrengen.

Onze inwoners moeten iets meer voor doen, maar wat krijgen ze ervoor terug? Dat vroeg de PvdA zich af. Daarom hebben we motie ingediend om per 1-1-2017 de afvalstoffenheffing te verlagen. Immers, Avalex hoeft minder afval op te halen en kan meer grondstoffen verkopen. Logisch dat die winst deels terugvloeit naar onze inwoners! Ook hebben we motie ingediend om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de zomermaanden wekelijks op te halen, in plaats van tweewekelijks. Ook aangenomen. Een nieuw afvalbeleid dus, maar mét aanvullende voorwaarden te behoeve van onze burgers!

Tenslotte namen we vanavond afscheid van onze waarnemend burgemeester, mevrouw Leemhuis-Stout. Met weemoed, want ze heeft vijf maanden met strengheid doch met humor gereageerd. We gaan haar missen!

Rotterdamse afvalbak foto door Shirley de Jong via Compfight