16 september 2015

Raadsflits september 2015

Na een proces van jaren voorbereiding kon de raad in september 2015  het bestemmingsplan Leidsenhage vaststellen. De PvdA riep het college van BenW daarom op, niet vooraf te bezuinigen om later te beseffen dat je het beter in één keer goed had kunnen doen.

Leidsenhage wordt de komende jaren herontwikkeld tot een modern winkelcentrum met grote merken en veel voorzieningen. Heel bijzonder dat in deze tijd de eigenaar, Unibail/Rodamco en de gemeente samen met omwonenden zo’n ambitieus plan gaan invullen. Unibail/Rodamco zorgt voor de realisatie binnen het winkelgebied, de gemeente is verantwoordelijk voor een goede inpassing in de omgeving.

Omwonenden zullen tijdens de bouwfase zeker last ondervinden, maar het eindresultaat moet een verbetering zijn. Voor het winkelcentrum, maar zeker voor de omwonenden. Een ondergrondse parkeergarage, goede verkeersafwikkeling en minder geluidhinder en luchtverontreiniging dragen daaraan bij. Leidsenhage is immers van ons allemaal!

PvdA fractie verder zonder Maarten Oosschot
De gemeenteraadsvergadering begon met een herdenking van Maarten Oosschot, PvdA-fractielid met een rood hart en gezond verstand. Maarten is op 23 augustus overleden, en laat een leegte achter in de fractie maar ook in de raad, zoals deze avond bleek. Op de agenda van de Raad 15 september stond het bestemmingsplan Leidsenhage, het dossier van Maarten.