Door Sangita Paltansing op 17 februari 2017

Michiel Servaes op bezoek in de ALV!

Op woensdag 15 februari jl. vond de ALV plaats in De Plint, het hart van het Prinsenhof in Leidschendam.
Deze ALV stond voornamelijk in het teken van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s.
Gastspreker van de avond was kandidaat-Tweede Kamerlid Michiel Servaes (nr. 17), woordvoerder buitenland. Hij sprak over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van de internationale betrekkingen. De ontwikkelingen die hem zorgen baarden en de ontwikkelingen die hij ziet als kansrijk voor Nederland en haar rol binnen Europa. ‘Het aantreden van Trump als president van Amerika heeft een enorme impact op de internationale verhoudingen. Het terugdraaien van het klimaatakkoord van Parijs en het internationaal handelsverdrag zijn zorgelijke ontwikkelingen’ , aldus Servaes. Desalniettemin schept dit kansen voor Europa als economische en politieke eenheid. ‘Buitenlandpolitiek is zeker van invloed op wat er in Nederland gebeurt. We hebben het hier over terrorismedreiging, vluchtelingenstromen, etcetera’.
Servaes-ALV
Servaes sluit af met een oproep aan alle partijgenoten. ‘De afgelopen periode is lastig geweest als we kijken naar de kredietcrisis en de huidige coalitie. Maar er is veel bereikt, de banenmarkt trekt weer aan. Stukje bij beetje komt er nu meer ruimte voor de basisthema’s, die de kiezers van de PvdA belangrijk vinden, zoals Zorg, Onderwijs en Werk.’ Op de vraag hoe we als PvdA-leden tijdens campagnetijd omgaan met mensen die de hoop op de PvdA hebben opgegeven en aangeven hun stem aan een andere partij te geven, antwoordt Servaes ‘Er blijft een hunkering bij de rasechte PvdA-stemmer om de PvdA weer te herkennen. Tijdens de campagne moeten we duidelijk maken dat we met elkaar met een stem op de PvdA op 15 maart het verschil kunnen maken.’
Sangita Paltansing

Sangita Paltansing

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg is om aan de lat te staan voor toekomstbestendige collectieve voorzieningen, die aan de basis staan van een vitale samenleving: veiligheid, goede en toegankelijke zorg voor een ieder, sterk en innovatief onderwijs voor de banen van morgen, werk voor iedereen, passende huisvestingsmogelijkheden voor alle generaties. Een veilige en gezonde

Meer over Sangita Paltansing