9 april 2016

Sijtwendepark en duurzame moties

In november nam de Raad unanieme motie aan over nachtsluiting Sijtwendepark. College wil nu eerst met de buurt praten. Maar de buurt heeft al zoveel gepraat en het draait maar om één ding: de overlast ’s nachts in het park. Vroeger was het park ’s nachts gesloten, maar dat kost geld. College wil daarom eerst kijken of het goedkoper kan. De PvdA stelde mondelinge vragen n.a.v.. brief omwonenden: waar blijft de sluiting? De emoties lopen intussen hoog op in het park. Men wacht al sinds november. De PvdA roept college op samen met inwoners de motie uitvoering te geven. Maar college gaat eerst praten met de buurt…

Dat het soms wél snel kan gaan bewees het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid. Een breed gedeeld plan met concrete acties, gaat nu gelijk van start. Prima werk van college, nu nog deze aanpak structureel maken!

Wat ook moet komen, is een Duurzaamheidsagenda, onderdeel van coalitieprogramma. PvdA wil een breed overzicht van acties, voor inwoners, organisaties en ondernemingen. GBLV wil een Energiecollectief voor verenigingen. Wethouder trok de  juiste conclusie: volgende maand komt de Duurzaamheidsagenda naar de Raad, de plek om alle wensen samen te brengen!