22 december 2013

De buurt bestuurt – doe jij mee?

Op 20 november vond in wijkcentrum De Groene Loper in Voorburg een algemene ledenvergadering plaats van onze PvdA-afdeling. Naast een aantal huishoudelijke zaken vond er een themadiscussie plaats over “De buurt bestuurt” (klik hier voor de presentatie door onze fractievoorzitter Marjan van Giezen, als pdf-bestand: Buurt Bestuurt ALV 20131120).

De presentatie laat voorbeelden zien van andere gemeenten die dit al toepassen. Het maakt duidelijk op welke terreinen je dit principe kan toepassen en hoe je er invulling aan kan geven. De vergadering stelde vast dat wij het onderwerp “De buurt bestuurt” een geschikt instrument vinden en kansrijk achten in Leidschendam-Voorburg. We zien dit dan ook als een mogelijk thema voor de gemeenteraadsverkiezingen en de volgende raadsperiode om te implementeren.

Ook willen we kijken of we ergens een pilot kunnen starten met het belangrijke thema “de buurt bestuurt”. Hiervoor hebben we een groep mensen nodig uit een buurt of een straat, die zelf bepaalde activiteiten willen ondernemen, waar voorheen naar de gemeente werd gekeken om dat te organiseren. Bijvoorbeeld het beheer van een groenvoorziening, het realiseren van een speeltuin, het creëren van activiteiten in een leegstaand gebouw. Ben jij iemand die graag zo’n buurtinitiatief met ons zou willen ondernemen – of ken je mensen die daarbij steun zoeken – neem dan contact op met Marjan van Giezen of Paul Q van der Burg.