Door op 13 december 2014

Triest resultaat van Duivenvoordecorridor: 17,5 mln euro afgeboekt van reserves gemeente

Het project Duivenvoordecorridor betekent voor de gemeente Leidschendam-Voorburg dat er 17,5 mln. euro wordt afgeboekt van de reserves op de begroting. Dit terwijl de gemeente juist een forse bezuinigingsslag van 23 mln. achter de rug heeft. Subsidies van bijna alle maatschappelijke organisaties zijn afgebouwd. Maar deze opbrengst van 23 mln wordt bijna geheel besteed aan het verlies op de Duivenvoordecorridor.

Fractievoorzitter Marjan van Giezen: “Een wrang feit waar niemand blij mee is. De bezuiniging op subsidies op o.a. het Hospice worden nu besteed aan luxe huizen die niet gebouwd worden. Want daar draait het toch om in de Duivenvoordecorridor. De bouw van 260 luxe woningen waarnaar geen vraag is.”.

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg heeft scherpe kritiek op dit project en op de communicatie van het college richting Raad en inwoners. Veel informatie is niet terug te vinden of is niet eensluidend. Onduidelijk is nog steeds waardoor en wanneer het verlies van 17,5 mln. euro precies is ontstaan. Tijdens een Verantwoordingsdebat in de Gemeenteraad heeft wethouder Rozenberg op open en transparante wijze inzicht gegeven in de totstandkoming van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor. De PvdA was tevreden over zijn beantwoording maar blijft zitten met vele onbeantwoorde vragen. Deze zullen waarschijnlijk pas in de nog te houden Raadsenquete beantwoord kunnen worden.

De PvdA vindt dat de Raadenquête zo snel mogelijk moet starten, zodat deze nog voor de zomer is afgerond. Namens de PvdA zal Marjan van Giezen zitting nemen in de Raadsenquête-werkgroep.