Door op 3 december 2014

Vertrek wethouder Mijdam persoonlijk drama maar politiek noodzakelijk

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg vindt het dapper maar ook terecht dat wethouder Mijdam haar conclusies heeft getrokken en vertrekt als wethouder.  Een extra verlies van ruim 15 mln. euro op het woningbouwproject Duivenvoordecorridor werd haar fataal, ook al kan het verlies haar niet persoonlijk worden aangerekend. Maar het gaat wel om veel geld dat nu niet elders in de gemeente kan worden besteed.

“Een harde bezuiniging van 23 mln. euro, opgebracht door maatschappelijke organisaties en gemeente, wordt nu bijna volledig opgeslurpt door het verlies op de bouw van 250 villa’s. En dat is een hard gelag voor onze inwoners”, stelt Marjan van Giezen, PvdA-fractievoorzitter: “Wethouder Mijdam was een zeer deskundig wethouder met veel kennis van zaken op het gebied van ruimtelijke ordening. Toch heeft ook zij geen grip kunnen krijgen op het project Duivenvoordecorridor.

In het Duivenvoordecorridor-project zijn ergens in het proces grote fouten gemaakt, maar niemand is duidelijk waar en hoe  Veel informatie is vertrouwelijk, en wat er wel op tafel ligt, is onnavolgbaar voor de Raad, laat staan voor de inwoners. De PvdA heeft zich daarom verzet tegen vergaderingen achter gesloten deuren. Er moet nu zo snel mogelijk openheid op dit dossier komen. De PvdA blijft daarom voorstander van een Raadsenquête, waarin alle feiten op tafel moeten komen.

Toch is het een heel ongelukkig moment. Marjan van Giezen: “Over precies 30 dagen zijn we als gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, thuishulp, WMO en Participatiewet. Bovendien moeten er stappen worden gezet voor renovatie van Leidsenhage, voor het minimabeleid, de leefbaarheid van de winkelcentra, er moet nog een visie komen op cultuurbeleid en onderwijs en er liggen nog toezeggingen aan onder andere de bewoners van De Rietvink.  Kortom, er is veel werk aan de winkel”.

Het is nu aan Gemeentebelangen (GBLV) als grootste partij om met spoed een nieuw college te vormen. De PvdA is bereid mee te denken over een aangepast collegeprogramma mits daarbij de mensen niet worden vergeten!