4 februari 2015

Vol energie aan de slag met nieuw college-akkoord

De PvdA Leidschendam-Voorburg is trots op het nieuwe coalitieakkoord, dat op 4 februari is gepresenteerd door de coalitiepartijen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks.

 

Nadine Stemerdink, Onze nieuwe wethouder!

Nadine Stemerdink, Onze nieuwe wethouder!

De punten waar de PvdA zich sterk voor maakt hebben een goede plek gekregen in het coalitieakkoord. Grote zorg van de PvdA bij het vorige coalitieakkoord was de strikte financiering van de zorg en jeugdzorg. In het nieuwe coalitieakkoord hebben partijen daarom duidelijk afgesproken dat inwoners, die zorg nodig hebben, deze ook krijgen. Als voor deze mensen knelpunten ontstaan, zal de gemeente een vangnet bieden. Een belangrijke wens van de PvdA krijgt hiermee invulling!
De toenemende jeugdwerkloosheid is een zorg van de PvdA. Niet voor niets heeft de PvdA hierover vorig jaar een druk bezochte thema-avond gehouden. We zijn blij dat jeugdwerkgelegenheid nu een belangrijk speerpunt wordt voor het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

De PvdA wil buslijn 47 graag behouden en heeft zich hiervoor samen met CDA en D66 steeds ingespannen. Met deze busdienst die door vrijwillige chauffeurs wordt gereden, kunnen inwoners uit Leidschendam-zuid toch met ‘openbaar vervoer’ de deur uit. Vooral voor ouderen wordt deze busdienst zeer gewaardeerd. Gelukkig heeft het behoud van buslijn 47 een plek gekregen in dit coalitieakkoord.

De PvdA vindt de lokale economie van groot belang voor onze gemeente en voor de leefbaarheid van winkelgebieden. Door een integrale economische agenda op te stellen voor economie, recreatie, toerisme, cultuur en evenementen kunnen we onze gemeente aantrekkelijker maken voor onze inwoners en mensen van buiten. We gaan hiervoor samen met alle ondernemers, ook de sociale en culturele ondernemers, aan de slag.

In 2013 heeft de PvdA een motie ingediend over het initiatief “De Buurt Bestuurt”. Hierbij kunnen inwoners zelf ideeën indienen en uitvoeren als het gaat om zaken in hun eigen wijk of buurt. Met het nieuwe college heeft buurt- en wijkgericht werken nu ook een plaats in het coalitieakkoord heeft buurt- en wijkgericht werken nu een eigen plaats gekregen in het coalitieakkoord. We gaan initiatieven vanuit de inwoners graag ondersteunen!

Namens de PvdA wordt Nadine Stemerdink voorgedragen als wethouder. Nadine zit al ruim 12 jaar in de Raad en heeft ruime ervaring op veel dossiers. Met haar passie voor sport en goede contacten in de samenleving is de portefeuille sport, buurt- en wijkgericht werken, jeugdwerkgelegenheid en Werk & Inkomen haar op het lijf geschreven. De PvdA is verheugd dat zij projectwethouder is voor de nieuwe ontwikkeling van Leidsenhage. Voor ons en voor onze gemeente een belangrijk project dat grote zorgvuldigheid vereist.