Door op 24 februari 2014

Voorburg Midden en Oud leeft!

Twee mooie woongebieden, verbonden door de Herenstraat. Veel vooroorlogse woningen, groen en winkels in de buurt. Een oude wijk met veel jonge gezinnen en kinderen! Een levendige wijk die leefbaar moet blijven.

De PvdA heeft zich hard gemaakt voor een centrummanager en voor het Ondernemersfonds. Zij moeten de kans krijgen zich te bewijzen. Denk aan meer gezamenlijke activiteiten, gesteund door promotie vanuit de gemeente.

Promotie kan de wijk ook gebruiken voor de unieke ligging. Een historische kern met twee mooie musea, een prachtig park, de Vliet en mooie horeca. Een toeristisch informatiepunt in één van de musea kan de economie en daarmee de leefbaarheid vergroten.

Leefbaarheid is ook een probleem in de oude, veelal smalle straten. Deze zijn niet berekend op zoveel auto’s. Verkeersoverlast en parkeerproblemen vormen een risico, juist voor de vele kinderen in de wijk.

Verkeer blijft een zorgpunt.  Kruisend verkeer door de Herenstraat, fietsers die voetgangers hinderen en teveel auto’s door te kleine straatjes. Dertig km zones zijn voor dit gebied een noodzaak, en goede handhaving van de blauwe zones. De Van Schagenstraat mag wat de PvdA betreft zo snel mogelijk dicht om auto’s uit de Herenstraat te kunnen weren.

Een bruisende wijk met veel kinderen vraagt ook om speelruimte voor kinderen. Dat mag wat ons betreft uitgebreid worden. Veilig buiten kunnen spelen is leuk voor kinderen en een geruststelling voor ouders!

De PvdA hoort graag van u wat er goed gaat in de buurt, en wat er beter kan. Wat u direct zou willen aanpakken. We hopen dat u ons wilt vertellen wat u vindt van uw eigen wijk.

Mail uw ideeën en opmerkingen naar Marjan.vangiezen@hetnet.nl