24 februari 2014

Voorburg Noord: een wijk vol leven en kleur!

Voorburg Noord is een wijk vol leven en kleur. Dichtbevolkt en vlak langs de Utrechtse Baan. Een wijk met jonge gezinnen. Maar ook veel mensen die actief zijn in de wijk. Bewoners die zich zorgen maken over de afvalcontainer, parkeren  en over de speeltuinen voor kinderen. 

Bewoners die bij elkaar komen in wijkcentrum De Driesprong, een echte ontmoetingsplaats voor de buurt! Als PvdA hebben we hard meegewerkt aan mooie ontwikkelingen in uw wijk. Zoals  “Bouw mee aan Voorburg Noord” , wat een groot succes is geworden. Veel huizen zijn opgeknapt, nieuwe kozijnen, herstelde muren en veilige balkons.  Het Corbulopark is schitterend opgeknapt met nieuwe speeltoestellen als de Kabelbaan en picknicktafels. De paalrot problematiek aan de KW-laan is aan de kaak gesteld en een oplossing is in zicht. Hoewel het een kostbare zaak blijft .

Maar we zien ook nog uitdagingen in de wijk. Het tegengaan van overlast van buren en jongeren op straat. Gelukkig  is dat de afgelopen tijd wat afgenomen. De ondergrondse containers die niet altijd open gaan en rommel op straat. Parkeerproblemen. Minder winkels en minder voorzieningen. Allemaal aspecten die helaas horen bij een oude en verstedelijkte wijk. Maar we willen dit samen met u de komende jaren aanpakken.

De PvdA hoort graag van u wat er goed gaat in de buurt, en wat er beter kan. Wat u direct zou willen aanpakken. We hopen dat u ons wilt vertellen wat u vindt van uw eigen wijk. Wij gaan  graag verder aan de slag met Voorburg Noord.

Mail uw ideeën en opmerkingen naar Marjan.vangiezen@hetnet.nl