Door Nadine Stemerdink op 8 maart 2018

Vrij reizen met tram en bus voor AOW-ers met Ooievaarspas

Tijdens het Midvliet-lijsttrekkersdebat heeft Nadine Stemerdink, lijsttrekker van de PvdA, ingezet op extra maatregelen tegen armoede: “De beste manier om armoede te bestrijden is werk, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Armoede is geen keuze. Iedereen moet kunnen meedoen met de samenleving, dat is waar de PvdA voor staat.”

Stemerdink pleit voor de invoering van twee concrete maatregelen om armoede verder te bestrijden. In de eerste plaats vrij reizen voor AOW-ers met een Ooievaarspas. “De gemeente heeft eerder in 2009 een proef gedaan met vrij reizen voor AOW-ers met een Ooievaarspas. Die proef was zeer succesvol. Vrij reizen helpt tegen eenzaamheid, het draagt bij aan een sociaal netwerk en is daarmee ook goed voor de zelfredzaamheid”. In de tweede plaats de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen tot 130% van het bijstandsniveau. Stemerdink: “Op dit moment is de collectieve ziektekostenverzekering voor een beperktere groep beschikbaar. Een goede zorgverzekering is onmisbaar en daarom pleit de PvdA voor een verruiming van de groep mensen die hiervan gebruik kunnen maken.”

Tijdens het Midvliet-lijsttrekkersdebat kwam ook het Damcentrum uitgebreid aan de orde. Daarbij is met name discussie over parkeren en de doorstroming van het verkeer. Voor de PvdA is het belangrijk dat er de komende periode verder wordt ingezet op het Damcentrum om daar een bruisend, economisch en leefbaar centrum te behouden en te versterken. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren wil de PvdA inzetten op het verbeteren van de Sijtwendetunnel.  Stemerdink: “De toekomst van de automobilist ligt onder de grond. Door ongelijkvloerse, ondertunnelde kruisingen aan te leggen kunnen we ervoor zorgen dat dagelijks duizenden auto’s minder door de gemeente rijden. Daarbij kan dan ook een eigen afslag voor de Mall of the Netherlands worden gemaakt. Het is van belang dat doorgaand verkeer ook de doorgaande wegen kiest.” Zo vergroten we de bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in onze gemeente.

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink is sinds 9 februari 2015 wethouder voor werk en inkomen (incl. DSW en Jeugdwerkgelegenheid), sport, openbare ruimte, wijk- en buurtgericht werken; personeel & organisatie en het project Leidsenhage namens de PvdA in het college van BenW van Leidschendam-Voorburg.

Meer over Nadine Stemerdink