Door op 17 september 2016

Welkom burgemeester, goodbye COA…

De eerste Raad onder nieuwe burgemeester Klaas Tigelaar was gelijk een memorabele. Na maandenlange discussies en veel druk vanuit het COA om in te stemmen met een asielzoekerscentrum in Schakenbosch, vervolgens twee maanden totale stilte vanuit COA, heeft COA ons gisteren laten weten voorlopig geen behoefte te hebben aan Schakenbosch. Alsof het vluchtelingenprobleem ineens is opgelost. Alsof er geen duizenden mensen nog ronddwalen op zee of over land. Alsof er internationaal een oplossing is gevonden. Nee dus. We blazen nu het AZC af, in de wetenschap dat we over niet al te lange tijd opnieuw voor de vraag staan hoe we mensen die van huis en haard verdreven zijn, verantwoord kunnen opvangen.

De PvdA betreurt het dat er voor de korte termijn oplossing wordt gekozen. Laten wij in elk geval op elke andere manier een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen! Woningen voor statushouders, hulp bij het geven van onderwijs en zorg, bieden van dagbesteding. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen, en alles doen wat we kunnen om deze mensen op te vangen! De PvdA was daar in december 2015 toe bereid, en blíjft daartoe bereid. Wat COA ook doet….