Door op 16 september 2013

Wethouder Gregor Rensen stopt na de verkiezingen 2014

Gregor Rensen – PvdA-wethouder van Leidschendam-Voorburg, gaat na de raadsverkiezingen van maart 2014 niet meer verder. Hij stelt zich ook niet meer kandidaat voor de gemeenteraad.

Wethouder Rensen: “Ik heb dit besluit al medio 2012 genomen. Ik heb mij straks 8 jaar met hart en ziel voor onze mooie gemeente ingezet. Na twee termijnen is het tijd voor andere bestuurders met nieuwe energie en ideeën. Ook ik ben toe aan een nieuwe uitdaging”.

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vindt het jammer dat Rensen vertrekt, maar heeft begrip voor zijn keuze. Fractievoorzitter en lijsttrekker Marjan van Giezen: “Gregor Rensen is een uitstekende wethouder, die breed in de gemeente gewaardeerd wordt. Hij heeft op sociaal en sportgebied veel voor elkaar gekregen. En hij heeft veel en goed contact met burgers en maatschappelijke organisaties. Hij laat een mooie erfenis achter voor zijn opvolger.”

Rensen is sinds mei 2006 wethouder van onder meer sociale zaken, stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, zorg, welzijn, wijkgericht werken en sport. Ook was hij als projectwethouder verantwoordelijk voor de omvangrijke renovatie en vitalisering van de wijk De Prinsenhof. Rensen is sinds 1986 bij de plaatselijke politiek betrokken. In 1998 kwam Rensen als fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Voorburg.

Volgens Rensen is het wethouderschap “een geweldige functie”. “Ik doe het met ontzettend veel plezier, ondanks de lange werkweken en druk die het soms met zich meebrengt. Ik heb veel mooie zaken tot stand weten te brengen, met name in het sociale beleid, de invoering van de Wmo, en de aanleg van nieuwe wijkaccommodaties en sportvoorzieningen. Maar ik ben ook trots op kleinere zaken zoals het Vadercentrum, de Schuldhulpmaatjes, het Formulierensteunpunt of het lokale homobeleid. Daardoor is Leidschendam-Voorburg ook nog steeds een aantrekkelijke woongemeente voor mensen die wat minder te besteden hebben of anderszins kwetsbaar zijn. En is de sportparticipatie van de jeugd naar landelijke maatstaven bijzonder hoog. Ik heb voor mijn voorstellen steeds brede steun in College en Raad weten te krijgen.”

De op termijn vertrekkende wethouder is nog niet klaar. “Ik zal het komende half jaar met volle inzet blijven werken aan de afronding van belangrijke zaken, zoals het nieuwe zwembad, de turnhal en het Kulturhus in Stompwijk. Ook de ingrijpende decentralisatie van zorg- en participatietaken van het rijk naar de gemeenten houdt tot mijn vertrek de volledige aandacht.”

Rensen weet nog niet wat hij na het wethouderschap gaat doen. “Ik wil met mijn opgedane kennis en ervaring graag verder in het overheidsbestuur of in een semi-publieke omgeving. Dat kan in de woningbouw zijn, het arbeidsmarktbeleid of in de zorg- of welzijnssector. Ik sta open voor bestuurlijke functies, maar zeker ook voor lijn- of adviesfuncties. Ik ga binnenkort beginnen met solliciteren”.

wethouder Gregor Rensen

wethouder Gregor Rensen