Een gemeente, waarin iedereen samenwerkt

Joke (42) is actief betrokken bij haar VVE aan de Spinozalaan. Zij hebben als regelmatige gebruikers van het naastliggende Park ’t Loo een leuk plan bedacht. Ze kloppen aan bij de gemeente om hun plan te vertellen, maar krijgen te horen dat er al een plan is gemaakt door een gemeentelijke landschapsarchitect.

Samenwerking vraagt een manier van denken en werken door de gemeente die mee verandert met veranderingen in de samenleving. Als je als gemeente te maken krijgt met actieve bewoners, zoals Joke en haar buren, dan is het fijn als de gemeente de moeite doet om met bewoners in gesprek te gaan over hun plannen en op welke wijze dit inpasbaar is. De gemeente is daarin nog niet altijd de duidelijke, consistente en faciliterende partner die inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen zich wensen. Een energieke samenleving vraagt veel van het bestuur. De PvdA wil hier graag een bijdrage aan leveren.

De PvdA zet zich in voor:

  • Het centraal stellen van “samenwerking” in de bestuursstijl van de gemeente.
  • Het formeren van een klankbordgroep van inwoners, die vooraf kunnen meepraten bij het maken van strategische visies en plannen.
  • Het beschikbaar stellen van 1% van de totale gemeentelijke begroting aan wijkinitiatieven.
  • Het bieden van de gelegenheid aan inwoners om bij een aanbesteding (delen van) de uit te besteden werkzaamheden zelf uit te voeren (‘right to challenge’)
  • Een goede overheid, die ook een goede werkgever is.