Standpunten

Zoeken

Avalex

De PvdA wil een betere uitvoering van het afvalbeleid door Avalex.

Lees verder

Bedrijventerreinen

Rondom onze gemeente liggen veel Haagse bedrijventerreinen, zoals Beatrixkwartier, Binckhorst en Forepark. Sommige daarvan zijn volop in ontwikkeling. Dat biedt kansen voor onze inwoners, die we willen benutten, bijvoorbeeld met werk voor jongeren uit onze gemeente. Dat kán. Als we maar goed samenwerken met economische partners rondom onze gemeente en in Metropoolre-gio Rotterdam-Den Haag.

Lees verder

Bestuursstijl gemeente

De PvdA wil samenwerking centraal stellen in de bestuursstijl van de gemeente.

Lees verder

Bibliotheken

De PvdA pleit voor moderne bibliotheken.

Lees verder

Brede scholen

De PvdA is voorstander van “brede scholen”, waar plek is voor allerlei voorzieningen in meerdere multifunctionele ruimten. Daar ga je niet alleen naar toe voor het beste onderwijs, maar ook voor leuke dingen in de wijk en om elkaar te ontmoeten.

Lees verder

Buurtwinkelcentra

De PvdA wil verbetering van buurtwinkelcentra.

Lees verder

Citymarketing

De PvdA wil meer aandacht voor citymarketing.

Lees verder

Cultuur

De PvdA wil meer samenwerking en investeren in cultuur.

Lees verder

Damcentrum

De PvdA wil minder auto's in Damcentrum.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA wil van Leidschendam-Voorburg een duurzame gemeente maken.

Lees verder

Economische samenwerking in de regio

De PvdA pleit voor meer samenwerking binnen de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag.

Lees verder

Een toegankelijke gemeente

De PvdA wil dat de gemeente toegankelijk is en blijft voor mensen met een beperking.

Lees verder

Emancipatie

De PvdA zet zich in voor emancipatie van alle groepen in de samenleving.

Lees verder

Eneco-gelden

De PvdA wil de vrijkomende Eneco-gelden inzetten voor de verduurzaming van de gemeente.

Lees verder

Geen kind op een wachtlijst

Voor de PvdA staan kinderen voorop. Of het nu gaat om kinderopvang, passend onderwijs, jeugdhulp of sportverenigingen: wachtlijsten belemmeren kinderen om zich goed te ontwikkelen.

Lees verder

Integratie

De PvdA pleit voor integratie van migranten en statushouders.

Lees verder

Investeren in het MKB

Voor de PvdA is het MKB dé sleutel tot werkgelegenheid.

Lees verder

Jeugdwerkloosheid

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen die van school komt, een (vervolg)opleiding gaat doen of aan het werk kan.

Lees verder

Meer jongerencentra

De PvdA wil meer jongerencentra.

Lees verder

Minimabeleid

De PvdA wil in het minimabeleid we extra aandacht voorkinderen die opgroeien in armoede.

Lees verder

Ooievaarspas

De PvdA wil voortzetting van de Ooievaarspas.

Lees verder

Parkeerbeleid

De PvdA wil geen taboe meer op betaald parkeren.

Lees verder

Regelvrij ondernemen

De PvdA wil het mes zetten in oubollige regeltjes.

Lees verder

Right to challenge

De PvdA vindt de samenwerking met bewoners belangrijk.

Lees verder

Schuldhulpverlening

De PvdA wil verbetering van de schuldhulpverlening.

Lees verder

Sociale huur

De PvdA wil dat in alle bouwplannen 30% sociale huur wordt opgenomen en gerealiseerd.

Lees verder

Sport

Sport en beweging zijn essentiële onderdelen van het leven in onze gemeente. Door te bewegen blijven jong en oud (langer) gezond, door in teamverband te sporten leren kinderen samen te winnen én samen te verliezen. Ze maken er vriendschappen die een leven lang mee gaan. De sportstrippenkaart, die de PvdA-fractie voor Leidschendam-Voorburg in de afgelopen

Lees verder

Sportaccommodaties

De PvdA pleit voor investeren in en actiever gebruik van sportaccommodaties.

Lees verder

Sportstrippenkaart

De PvdA wil uitbreiding van de sportstrippenkaart.

Lees verder

Toegankelijke arbeidsmarkt

De PvdA koestert de werkgelegenheid en maatschappelijke bijdrage van bedrijven en grote maatschappelijke instellingen in Leidschendam-Voorburg.

Lees verder

Verbetering fietsroutes

De PvdA wil verbetering van de fietsroutes.

Lees verder

Verkeersoverlast

De PvdA wil tunnels tegen verkeersoverlast.

Lees verder

Versnelling van scholenbouw

De gemeente is verantwoordelijk voor schoolgebouwen. De PvdA wil goede huisvesting, met goede luchtkwaliteit in lokalen, groene schoolpleinen en genoeg gymzalen.

Lees verder

Voorzieningen

De PvdA wil dat voorzieningen, zoals sport, winkelcentra en cultuur voor iedereen makkelijk bereikbaar, toegankelijk en interessant zijn.

Lees verder

Vrij openbaar vervoer voor 65+ en AOW’ers met Ooievaarspas

In 2009 heeft de PvdA in onze gemeente een proef in gang gezet met vrij reizen voor AOW’ers met een Ooievaarspas. Die proef was succesvol.

Lees verder

Werk

Voor de PvdA is en blijft “werk” een van de speerpunten, juist in Leidschendam-Voorburg.

Lees verder

Wijkcentra

De PvdA wil de wijkcentra versterken en de wijkverenigingen meer ondersteuning geven.

Lees verder

Wijkinitatieven

De PvdA wil 1% van het totale gemeentelijke budget ter beschikking van de wijk stellen.

Lees verder

Winkelleegstand

De PvdA maakt zich hard voor een Leegstandsverordening in de gemeente.

Lees verder

Wonen

De PvdA wil betaalbare en goede huisvesting.

Lees verder

Zorg

De PvdA pleit voor zorg waar je op kunt vertrouwen.

Lees verder