Avalex

De PvdA wil een betere uitvoering van het afvalbeleid door Avalex.

Om duurzaamheidsdoelen te halen is een goed afvalbeleid noodzakelijk. Nu laat de dienstverlening door Avalex nog veel te wensen over. Zowel de serviceverlening als de communicatie kan veel beter. Ook moeten er snel meer PMD-afvalcontainers komen dicht bij huis en er moet ondersteuning zijn voor wie slecht ter been is. Maar onze ambitie minder restafval te produceren, laten we niet varen. Afvalstoffen zijn immers bijna allemaal ook grondstoffen.