Bedrijventerreinen

Rondom onze gemeente liggen veel Haagse bedrijventerreinen, zoals Beatrixkwartier, Binckhorst en Forepark. Sommige daarvan zijn volop in ontwikkeling. Dat biedt kansen voor onze inwoners, die we willen benutten, bijvoorbeeld met werk voor jongeren uit onze gemeente. Dat kán. Als we maar goed samenwerken met economische partners rondom onze gemeente en in Metropoolre-gio Rotterdam-Den Haag.