Bestuursstijl gemeente

De PvdA wil samenwerking centraal stellen in de bestuursstijl van de gemeente.

De doelen die wij nastreven, kan de gemeentelijke organisatie niet in haar eentje realiseren. Daar-voor is telkens samenwerking nodig, bijvoorbeeld met verenigingen, bedrijven of maatschappelijke instellingen. Samenwerking slaagt als organisaties ontkokerd werken, op zoek durven gaan naar gedeelde belangen, en als ze die vervolgens sa-men omzetten in concrete acties. Die manier van werken willen wij vanzelfsprekend maken, zowel vanuit het college als de raad.