Citymarketing

De PvdA wil meer aandacht voor citymarketing.

Toeristen die informatie willen over leuke activiteiten in Delft, Haarlem of Leiden, gaan naar Delft.nl, Haarlem.nl of Leiden.nl. Onze gemeente heeft het kortste webadres van allemaal: LV.nl. Maar dat wordt niet gebruikt voor leuke activitei-ten. Ondernemers en gemeente willen bezoekers lokken met het webadres Eropuitinleidschendam-voorburg.nl. Dat kan veel beter! De PvdA daagt samenwerkende ondernemers en culturele instellingen uit om met een mooi plan te komen voor gebruik van LV.nl, als opstap voor verbeterde citymarketing. In de Economische Agenda is al budget opgenomen voor citymarketing. Maar succesvolle citymarketing vraagt ook om concrete inzet en acties. De eerste stap? Eén centrale, door de gemeente ondersteunde website: LV.nl. Om verder uit te bouwen in samenwerking met de ondernemers in de gemeente.