Cultuur

De PvdA wil meer samenwerking en investeren in cultuur.

In de afgelopen jaren zijn cultuurinstellingen in onze gemeente meer gaan samenwerken, onder-ling en met andere maatschappelijke organisaties. Dat juichen we toe. Maar er zijn nog veel meer kansen te verzilveren.

Op cultureel gebied is nog veel meer mogelijk in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De gemeente kan faciliteren, bijvoorbeeld door cultuurmakers, culturele ondernemers en instellingen bijeen te brengen. Met een actief cultuurplatform en -netwerk kunnen nieuwe ideeën en initiatieven tot bloei komen. De theaters en bibliotheek kunnen daarin een spilfunctie vervullen; zij werken actief samen met maatschappelijke organisaties. Waar nodig en mogelijk moet voor goede projecten ook een kleine bijdrage mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor de Talentenloods of voor projecten met ouderen of statushouders.