Duurzaamheid

De PvdA wil van Leidschendam-Voorburg een duurzame gemeente maken.

Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is de omslag naar een CO2-neutrale manier van leven. Voor de PvdA is niets doen geen optie. Daarvoor zijn de kwalijke gevolgen van klimaatverandering te groot, zowel direct (overstromin-gen als gevolg van veel heviger regenbuien) als indirect (denk aan klimaatvluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten).

Om de klimaatdoelen van “Parijs” te kunnen halen, moet Nederland vóór 2050 overstappen op duurzame energiebronnen. Dat is heel ingrijpend, ook in Leidschendam-Voorburg. Iedere woning die nu nog op aardgas is aangesloten, zal op een andere manier verwarmd moeten gaan worden.

De meest effectieve strategie om hiermee om te gaan is een strategie van samenwerking. Daarom willen wij samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de weg uitstippelen naar een CO2-neutrale toekomst op lange termijn, en hieraan concrete projecten koppelen voor de middellange termijn en korte termijn. Samen maken we van onze gemeente een duurzame gemeente.