Een toegankelijke gemeente

De PvdA wil dat de gemeente toegankelijk is en blijft voor mensen met een beperking.

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag geratifi-ceerd voor de rechten van mensen met een be-perking (“VN-verdrag Handicap”). Dat verdrag is bedoeld om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Dat gaat om alle onder-werpen die voor hen belangrijk kunnen zijn, zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. De PvdA steunt de uitvoering van het verdrag en wil een actieprogramma “toegankelijke gemeente” met maatregelen om het VN-verdrag Handicap uit te voeren. Wij denken bijvoorbeeld aan een toegankelijke raadszaal voor mindervaliden, samenwerking met onder-nemers voor toegankelijke winkels, ondersteuning voor buslijn 47 van WOeJ en invalidetoiletten. En wat er in samenwerking met bewoners nog aan goede ideeën wordt bedacht!