Emancipatie

De PvdA zet zich in voor emancipatie van alle groepen in de samenleving.

Ook andere groepen, die niet in VN-verdrag worden genoemd, verdienen versterking van hun positie, zodat ook zij “normaal” kunnen meedoen in onze samenleving. Emancipatie gaat om het afbreken van muren en obstakels, niet alleen voor gehandicapten of vrouwen, maar bijvoorbeeld ook voor LHBT’ers en migranten. De PvdA zet zich daarvoor in, op alle beleidsterreinen waar de gemeente over gaat.