Integratie

De PvdA pleit voor integratie van migranten en statushouders.

Het recht op een menswaardig bestaan in Nederland geldt – wat de PvdA betreft – voor iedereen die het recht heeft om in Nederland te verblijven. Dat geldt voor Nederlanders zonder migratieach-tergrond, voor mensen die lang geleden als mi-grant naar Nederland kwamen, voor hun kinderen en kleinkinderen, en dat geldt ook voor nieuwe groepen, zoals recente migranten uit de EU en statushouders (vluchtelingen die als asielzoeker naar Nederland kwamen en een verblijfsstatus hebben gekregen).