Investeren in het MKB

Voor de PvdA is het MKB dé sleutel tot werkgelegenheid.

We geloven in kleinschalige werkgelegenheid en willen graag in overleg met het MKB een plan ontwikkelen om die werkgelegenheid te laten groeien. Daar horen onder meer extra flexi-bele bedrijfsverzamel¬gebouwen bij, als werkplek voor zzp’ers en kleine ondernemingen. Ook verduurzaming van onze gemeente biedt kansen voor het lokale MKB, zoals aannemers en installa-tiebedrijven. Die kansen willen we benutten.
De bedrijventerreinen in onze gemeente zijn relatief verwaarloosd. Dat kan anders. De PvdA ziet hier graag lokale/regionale bedrijvigheid opbloeien, met ruimte voor duurzaamheid, kleinschalige maak-industrie en technologie. Met aandacht voor samenwerking met de buurt en goede inpassing in de buurt, zonder milieu- en verkeershinder.