Jeugdwerkloosheid

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen die van school komt, een (vervolg)opleiding gaat doen of aan het werk kan.

Voor jongeren die daar niet goed in slagen, bieden wij zo nodig persoonlijke ondersteuning. We bouwen daarbij voort op het succes van het project “Jongeren in de Lift”.