Minimabeleid

De PvdA wil in het minimabeleid we extra aandacht voorkinderen die opgroeien in armoede.

Verder willen we extra aandacht voor voorlichting, zodat mensen met een laag inkomen de weg weten te vinden naar de inkomensondersteuning die voor hen bedoeld is.