Parkeerbeleid

De PvdA wil geen taboe meer op betaald parkeren.

Parkeren is nooit gratis: links om of rechtsom wordt daarvoor betaald. Door de parkeerder óf door ons allemaal. Betaald parkeren kan ook met een vergunningenbeleid. Of met andere innova-tieve middelen. Het gaat om het doel: Leidschen-dam-Voorburg leefbaar houden. Wij vinden het onwenselijk dat parkeervoorzieningen niet opti-maal worden benut, zoals bij station Voorburg, waar gratis parkeerplaatsen worden gebruikt om auto’s langdurig te stallen. Dat willen we verande-ren, met de NS, met ondernemers en met eigena-ren van parkeervoorzieningen.