Right to challenge

De PvdA vindt de samenwerking met bewoners belangrijk.

Inwoners krijgen de gelegenheid bij een aanbesteding (delen van) de uit te besteden werkzaamheden zelf uit te voeren.