Schuldhulpverlening

De PvdA wil verbetering van de schuldhulpverlening.

De PvdA wil net zoals in het nieuwe regeerakkoord is openomen meer aandacht aan het voorkomen van schulden en aan schuldhulpverlening. Als het aan de PvdA ligt, gaat Leidschendam-Voorburg voortvarend aan de slag met de uitvoering hiervan. Kleine financiële problemen mogen niet uitgroeien tot grote schulden, tot afsluiting van gas, water en licht of zelfs tot huisuitzetting. Daarvoor is het nodig dat woningcorporaties, energiebedrijven, Dunea, gemeente en welzijnsinstellingen direct actie ondernemen en (letterlijk!) aan de bel trek-ken wanneer iemand een betalingsachterstand oploopt. Uit andere gemeenten weten we dat zo’n snelle, persoonlijke benadering goed kan werken. En daarom willen we dat ook in onze gemeente invoeren.