Sociale huur

De PvdA wil dat in alle bouwplannen 30% sociale huur wordt opgenomen en gerealiseerd.

De afgelopen jaren is er veel sociale woningbouw gesloopt en nauwelijks bijgekomen. Daardoor zijn er lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Nu de economische crisis voorbij is en er de komende jaren weer gebouwd wordt, is een inhaal-slag dringend nodig. Niet elk bouwplan hoeft precies uit te komen op 30% sociale huur, maar het gemiddelde van alle nieuwbouwprojecten moet wél op dat percentage uitkomen. Alleen op die manier kunnen we de tekorten echt aanpakken!