Sport

Sport en beweging zijn essentiële onderdelen van het leven in onze gemeente. Door te bewegen blijven jong en oud (langer) gezond, door in teamverband te sporten leren kinderen samen te winnen én samen te verliezen. Ze maken er vriendschappen die een leven lang mee gaan. De sportstrippenkaart, die de PvdA-fractie voor Leidschendam-Voorburg in de afgelopen raadsperio-de heeft bedacht, helpt kinderen om eerder en meer in beweging te komen.