Sportstrippenkaart

De PvdA wil uitbreiding van de sportstrippenkaart.

De sportstrippenkaart verleidt kinderen tot meer bewegen. Met deze sportstrippenkaart kunnen ze verschillende sporten uitproberen. Dat willen we ook mogelijk maken voor basisschoolkinderen die naar naschoolse opvang gaan. Dat vergt extra samenwerking door NSO-organisaties, verenigin-gen en Sport en Welzijn. De gemeente kan bij-dragen aan succes door die samenwerking te ondersteunen.