Toegankelijke arbeidsmarkt

De PvdA koestert de werkgelegenheid en maatschappelijke bijdrage van bedrijven en grote maatschappelijke instellingen in Leidschendam-Voorburg.

Denk aan het ziekenhuis, supermarkten, Landal Greenparks, Fugro en The Mall of the Netherlands. Met hen willen we krachtige economische samenwerking tot stand brengen, met aandacht voor groei van werkgelegenheid, werk voor mensen met een beperking en/of een af-stand tot de arbeidsmarkt, en verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (onder andere met stages en werkervaringsplaat-sen). Hier passen ook initiatieven bij als Beurs-vloer aan de Vliet, ‘Starten aan de Vliet’, Taalhuis en Jongeren in de Lift. Ondernemers zijn immers niet alleen de economische motor, maar ook de integratiemotor van de gemeente. Activiteiten met inwoners en organisaties bevorderen de leefbaarheid van de wijk. Statushouders krijgen toekomstperspectief dankzij ondernemers die gelegenheid bieden om werkervaring op te doen. Activiteiten die hieraan bijdragen willen we on-dersteunen. Bijvoorbeeld als een ondernemer statushouders voor bepaalde tijd op proef in dienst neemt. Of als een ondernemer samen met de wijk een evenement organiseert.